Det er en udbredt holdning at lejevilkår ikke kan ændres – Dette er ikke korrekt! Erhvervslejeloven er baseret på aftalefrihed, og lejer og udlejer kan frit forhandle langt de fleste vilkår

Vi tilbyder i samarbejde med Dem at vurdere, hvilke vilkår der bør forsøges ændret ud fra virksomhedens situation. En forhandling med udlejer vil typisk ske samtidig med en forhandling om lejens størrelse.

Typisk ønsker virksomheder forhandling om følgende:

  • Ændring af areal oftest i nedadgående retning hvor virksomheden har indskrænket i personale eller produktion
  • Ret til afståelse og fremleje
  • Ændring af reguleringsbestemelse og depositums størrelse
  • Ændring i betalingsterminer
  • Uopsigelighedsperiode og opsigelsesvarsel

Der vil være stor forskel på hvad der er vigtigt for den enkelte virksomhed i den nuværende situation. Vi står klar til sammen med ledelsen at fastlægge ønsker til ændringer.