Morten har med stor skicklighet, starkt engagemang och professionalism löst komplexa
problem avseende förkortning och förtida avveckling av pågående kontrakt, down sizing
av för företaget alltför omfattande hyresavtal till verksamhetsanpassad storlek och
hyresnivå och på det sättet levererat ett omfattande ekonomiskt mervärde för företaget
med en avsevärd kostnadsreduktion och effektivisering av vårt kontorssituation.

Morten har också hjälp företaget med att omförhandla våra hyresavtal i vårt butiksnät till nya,
lägre hyresnivåer som gett företaget betydande kostnadsfördelar.

Min erfarenhet av Talman Konsulting är att man arbetar mycket professionellt och med stort
engagemang, man är starkt kundorienterade och levererar både i tid och i enlighet med
utlovat resultat.

Per Mattsson, Administrerende direktør i Akzo Nobel Deco A/S