I forbindelse med at Norpharma A/S ønskede at flytte til nye lejede lokaler, valgte vi at indgå en aftale med Talman Consult v/Morten Talman.

Morten Talman lavede et meget grundigt forarbejde og fik på baggrund af dette opstillet en kravspecifikation, der bedst muligt matchede vores ønsker for det nye lejemål. Forarbejdet bestod bl.a. i en medarbejderundersøgelse og personlige interviews med ledelsen. Herefter fandt Morten Talman en række lejemål, hvoraf vi valgte at besigtige syv af dem.

Et enkelt lejemål skilte sig relativt hurtigt ud, og vi gik videre med dette, hvor Morten Talman sammen med vores egen juridiske ekspert forhandlede en kontrakt på plads inden for den afsatte tidsramme. Der er ingen tvivl om, at vi her fik den for os bedst mulige kontrakt hjem qua Morten Talmans kendskab til markedet for erhvervsleje og lovgivning på området.

Morten Talman gennemførte også forhandlingerne omkring istandsættelsesforpligtelserne ved fraflytning fra det gamle lejemål. Her var Morten Talmans viden om og erfaring med lejelovgivning, branchekutyme og retspraksis altafgørende for, at vi kom bedst muligt ud af det gamle lejemål. Besparelsen ved at have Morten Talman indover denne proces var signifikant.

Morten Talman er en yderst behagelig person med en meget engageret og professionel tilgang til opgaverne. Hans mangeårige virke inden for området for erhvervslejemål gør, at han kender markedet og mange af dets aktører grundigt.

Vi kan derfor kun anbefale andre virksomheder til at kontakte Morten Talman, hvis de skal have nyt lejemål.

Catarina Hammerstrøm, Nordic Regulatory Affairs Manager i Norpharma A/S