I forbindelse med at Rapidis ApS ønskede at flytte til nye lejede lokaler, valgte jeg at indgå en aftale med Talman Consult – Rådgivning til Erhvervslejere v/Morten Talman.

Jeg stillede Talman Consult den opgave, at finde og præsentere egnede lejemål for os i forhold til et snævert geografisk område, størrelse og en acceptabel leje. Vi ønskede samtidig at der skulle være adgang til bl.a. fælles kantine og gode p-forhold. Morten Talman spurgte nøje ind til vores krav, ønsker og behov, og fik på den måde nøje defineret en kravspecifikation, der dannede baggrund for den videre proces. Morten Talman fandt hurtigt mange relevante lejemål, hvoraf vil valgte at besigtige ca. 10 stk. Mange af disse blev hurtigt sorteret fra, og vi stod tilbage med 2-3 interessante muligheder.

Et oplagt lejemål sorterede vi selv fra pga. pris, men Morten Talman fik os til at indgå i realitetsforhandlinger om dette, da han mente at der kunne opnås reduktion i lejen. Dette viste sig også at være tilfældet, i og med han efter et par dage fik en reduktion på omkring 30 % årligt i 5 år. Med dette udgangspunkt var beslutningen stort set taget, og Morten Talman forhandlede herefter en rigtig god, og økonomisk rentabel, lejekontrakt på plads for os.

Morten Talman besidder en stor viden om og erfaring med lejelovgivning, lejekontrakter og branchekutyme, herunder hvilke lejevilkår man som lejer ikke bør acceptere, både omkring oplagte vilkår som leje, regulering og fraflytning, men specielt også om ”alt det andet”. Denne viden og erfaring har været afgørende for, at vi er endt med en lejekontrakt, hvor vores behov i videst mulig udstrækning er blevet tilgodeset. Morten Talman er stort set tilgængelig 24/7, svarer hurtigt på henvendelser, og leverer aftalte vurderinger, opstillinger og øvrige besvarelser til aftalt tid. Jeg har kun oplevet et stort engagement, indlevelse og professionalisme fra hans side, og er yderst tilfreds med, at han så muligheden i det lejemål vi endte med.

Jeg kan derfor kun give min varme anbefaling af Morten Talman og opfordre andre virksomheder at kontakte ham hvis de skal have nyt lejemål eller forhandlet lejekontrakt.

Thomas Israelsen adm. direktør og Partner i Rapidis ApS