I forbindelse med at Ungdommens Røde Kors var vokset ud af vores eksisterende lejemål, kontaktede vi Talman Consult – Rådgivning til Erhvervslejere v/Morten Talman.

Som non-profit og humanitær organisation har Ungdommens Røde Kors ikke ubegrænsede midler, og opgaven til Morten Talman lød på at finde et passende og fleksibelt lejemål i en velfungerende ejendom, primært i området København N og NV. Det var et samtidigt et krav, at ejendommen skulle være beliggende i nærheden af S-tog og gode busforbindelser og i cykelafstand fra det centrale København.

På baggrund af vores ønsker og behov og et supplerende, grundigt interview fra Morten Talman, kunne vi udarbejde en egentlig kravspecifikation for vores nye domicil.

Morten Talman fandt hurtigt en række relevante lejemål, som vi sammen med Morten Talman besigtigede en del af. Hurtigt stod det klart, at et af lejemålene skilte sig markant ud, da det kunne indrettes til vores formål, og samtidig var inden for den økonomiske ramme vi havde sat op.

Ledelsen i URK besluttede, forudsat at vi kunne få de rigtige vilkår og indretning, at leje dette lejemål, og Morten Talman fik til opgave at få dette på plads med udlejer.

I processen var der løbende behov for en sammenlignede vurdering, kvalitativ som økonomisk, af andre mulige lejemål. Disse vurderinger har været en stor hjælp til at træffe beslutninger på, da de præcist og overskueligt, oplistede plusser og minusser for de enkelte lejemål.

I den efterfølgende dialog og forhandling med udlejer lykkedes det Morten Talman med vedholdenhed, professionalisme og god forhandlingsteknik at opnå særdeles fornuftige vilkår for det ønskede lejemål. Vi opnåede takket være Morten Talman store besparelser i forhold til det oprindelige udkast til lejeaftale.

Vi står tilbage med en oplevelse af at have haft en særdeles dygtig og ansvarlig rådgiver og sparringspartner, som i høj grad har været i stand til at forstå vores ønsker og muligheder, og været i stand til at finde gode løsninger på de udfordringer, vi stødte på undervejs i processen.

Morten Talman har en stor viden om og erfaring med lejekontrakter og branchekutyme, herunder hvilke lejevilkår man som lejer ikke bør underskrive, både vedr. lejens størrelse, regulering og forpligtelser ved fraflytning, men i særdeleshed også om ”alt det andet”.

Morten Talman er altid til at komme i kontakt med, og leverede uden undtagelse det, vi aftalte undervejs i samarbejdet.

På baggrund af vores erfaringer med Morten Talman kan jeg kun give min bedste anbefaling af Morten Talman og opfordre andre til at gøre brug af hans ydelser.

Jacob Krarup, Administrations- og fundraisingchef, Ungdommens Røde Kors