Vester Kopi A/S har lejemål over hele Danmark, og har gennem mange år benyttet Talman Consult v/Morten Talman ved flere lejligheder og i forskellige sammenhænge.

Talman Consult har for Vester Kopi A/S indledningsvist gennemgået vores lejekontrakter og lejevilkår, og udarbejdet en vurderingsrapport, der bl.a. indeholdt en vurdering af hvor vores husleje var for høj i forhold til markedslejen og en oplistning af lejevilkår, der var for belastende, og som derfor skulle forsøges ændret.

Vurderingsrapporten har vi i Vester Kopi A/S brugt som et godt redskab til at beslutte hvor der skulle sættes ind. På baggrund af rapporten har Talman Consult efterfølgende gennemført forhandlinger, lejenedsættelser og ændring af lejevilkår for en del af vore lejemål i København, Virum og i Århus med gode besparelser til følge.

Da vi skulle fraflytte vores lejemål i Teknikerbyen i Virum, blev vi mødt af et stort økonomisk krav om istandsættelse fra udlejer. Vi tog også Talman Consult på denne sag, og fik forhandlet et godt og acceptabelt resultat.

Vi flyttede i 2015 vores Carlsberg afdeling m.m. til Rødovre, og benyttede i den forbindelse Talman Consult til at sidde med ved forhandling af lejekontrakten. Talman Consult var her meget skarp dels på at vi fik opfyldt vores krav, ønsker og behov til lejemålet, ligesom vi i forhandlingerne fik sikret os gode lejevilkår, bl.a. med hensyn til lejeregulering og fraflytningsforpligtelse.

Det er min opfattelse at Talman Consult har en stor viden om og erfaring med erhvervslejemål og lejekontrakter, der er med til at sikre at man som lejer ikke kommer til at betale for meget i husleje, skriver under på ugunstige lejevilkår eller forpligter sig ud over hvad der branchekutyme.

Morten Talman er altid til at komme i kontakt med, og arbejder professionelt. På baggrund af vores erfaringer med Morten Talman kan jeg kun give min bedste anbefaling af Morten Talman og opfordre andre til at gøre brug af hans ydelser.

Jack Thorsted

Teknisk Chef, CTO

Vester Kopi A/S