Betaler jeg for meget i husleje?

Lejeloven giver såvel lejer som udlejer ret til at kræve lejen reguleret til markedsleje. Loven kræver, at der som minimum er gået 4 år siden lejeaftalen er trådt i kraft eller 4 år siden lejen sidst er blevet reguleret til markedsleje. Det er ligeledes et krav, at lejen er væsentligt lavere end markedslejen, for at den kan kræves nedsat.

Kontakt os for en drøftelse af mulighederne.