Anbefaling Vester Kopi A/S

Vester Kopi A/S har lejemål over hele Danmark, og har gennem mange år benyttet Talman Consult v/Morten Talman ved flere lejligheder og i forskellige sammenhænge. Talman Consult har for Vester Kopi A/S indledningsvist gennemgået vores lejekontrakter og lejevilkår, og udarbejdet en vurderingsrapport, der bl.a. indeholdt en vurdering af hvor vores husleje var for høj i forhold til markedslejen og en oplistning af lejevilkår, der var for belastende, og som derfor skulle forsøges ændret. Vurderingsrapporten har vi i Vester Kopi A/S brugt som et godt redskab til at beslutte hvor der skulle sættes ind. På baggrund af rapporten har Talman Consult efterfølgende gennemført forhandlinger, lejenedsættelser og ændring af lejevilkår for en del af vore lejemål i København, Virum og i Århus med gode besparelser til følge. Da vi skulle fraflytte vores lejemål i Teknikerbyen i Virum, blev vi mødt af et stort økonomisk krav om istandsættelse fra udlejer. Vi tog også Talman Consult på denne sag, og fik forhandlet et godt og acceptabelt resultat. Vi flyttede i 2015 vores Carlsberg afdeling m.m. til Rødovre, og benyttede i den forbindelse Talman Consult til at sidde med ved forhandling af lejekontrakten. Talman Consult var her meget skarp dels på at vi fik opfyldt vores krav, ønsker og behov til lejemålet, ligesom vi i forhandlingerne fik sikret os gode lejevilkår, bl.a. med hensyn til lejeregulering og fraflytningsforpligtelse. Det er min opfattelse at Talman Consult har en stor viden om og erfaring med erhvervslejemål og lejekontrakter, der er med til at sikre at man som lejer ikke kommer til at betale for meget i husleje, skriver under på ugunstige lejevilkår eller forpligter sig ud...

Anbefaling Kalto ApS

Efter et opslag omkring søgning efter nyt lejemål blev vi kontaktet af en del forskellig udbydere, heriblandt Talman Consult. Vi fik første møde med Morten i kalenderen ganske hurtigt og han forstod med det samme hvad vores ønsker dækkede over og satte sit netværk i gang. Morten var på vej på ferie, men formåede dog alligevel at få arrangeret fremvisning af en række lejemål og vi fandt derfor inden få forholdsvis kort tid det rigtige sted for os. Vi havde stillet en række betingelser op omkring beliggenhed, pris, fleksibilitet og størrelse og Morten fandt det helt rigtige til os næsten med det samme. Det at have indgået en aftale med Morten Talman er vel nok den bedste investering vi har gjort, da det tidsmæssige forbrug på selv at tage sig af ”kontorjagten” på ingen måde stod mål med den mindre udgift Talman Consult præsenterede for os. Vi kan varmt anbefale Talman Consult. Martin B. Lauritsen Partner hos Kalto...

Anbefaling Norpharma

I forbindelse med at Norpharma A/S ønskede at flytte til nye lejede lokaler, valgte vi at indgå en aftale med Talman Consult v/Morten Talman. Morten Talman lavede et meget grundigt forarbejde og fik på baggrund af dette opstillet en kravspecifikation, der bedst muligt matchede vores ønsker for det nye lejemål. Forarbejdet bestod bl.a. i en medarbejderundersøgelse og personlige interviews med ledelsen. Herefter fandt Morten Talman en række lejemål, hvoraf vi valgte at besigtige syv af dem. Et enkelt lejemål skilte sig relativt hurtigt ud, og vi gik videre med dette, hvor Morten Talman sammen med vores egen juridiske ekspert forhandlede en kontrakt på plads inden for den afsatte tidsramme. Der er ingen tvivl om, at vi her fik den for os bedst mulige kontrakt hjem qua Morten Talmans kendskab til markedet for erhvervsleje og lovgivning på området. Morten Talman gennemførte også forhandlingerne omkring istandsættelsesforpligtelserne ved fraflytning fra det gamle lejemål. Her var Morten Talmans viden om og erfaring med lejelovgivning, branchekutyme og retspraksis altafgørende for, at vi kom bedst muligt ud af det gamle lejemål. Besparelsen ved at have Morten Talman indover denne proces var signifikant. Morten Talman er en yderst behagelig person med en meget engageret og professionel tilgang til opgaverne. Hans mangeårige virke inden for området for erhvervslejemål gør, at han kender markedet og mange af dets aktører grundigt. Vi kan derfor kun anbefale andre virksomheder til at kontakte Morten Talman, hvis de skal have nyt lejemål. Catarina Hammerstrøm, Nordic Regulatory Affairs Manager i Norpharma...

Anbefaling Akzo Nobel

Morten har med stor skicklighet, starkt engagemang och professionalism löst komplexa problem avseende förkortning och förtida avveckling av pågående kontrakt, down sizing av för företaget alltför omfattande hyresavtal till verksamhetsanpassad storlek och hyresnivå och på det sättet levererat ett omfattande ekonomiskt mervärde för företaget med en avsevärd kostnadsreduktion och effektivisering av vårt kontorssituation. Morten har också hjälp företaget med att omförhandla våra hyresavtal i vårt butiksnät till nya, lägre hyresnivåer som gett företaget betydande kostnadsfördelar. Min erfarenhet av Talman Konsulting är att man arbetar mycket professionellt och med stort engagemang, man är starkt kundorienterade och levererar både i tid och i enlighet med utlovat resultat. Per Mattsson, Administrerende direktør i Akzo Nobel Deco...

Anbefaling Psykologer Ålborg

  I forbindelse med etablering af ny psykologklinik i Aalborg har jeg fået rådgivning af Talman Consult v/Morten Talman. Vi havde selv fundet lokalerne, men havde behov for hjælp til forhandling af lejekontrakt og indretning/istandsættelse. Vi fik hurtigt en vurdering fra Morten af de tilbudte vilkår. Det stod klart, at der var mange bestemmelser i kontrakten der skulle ændres, før vi kunne underskrive. Specielt aftaler og beskrivelser af udlejers arbejder inden indflytning, vilkår om fremleje og afståelse, samt forpligtelse ved fraflytning var vigtige parametre for os, og disse forhold fik Morten forhandlet på plads for os. Morten går yderst professionelt opgaven og giver rådgivning på et højt fagligt niveau, der afspejler en høj grad af viden om og indsigt i markedet. Morten er desuden meget hjælpsom, vender hurtigt tilbage på henvendelser, og er til at få fat i når som helst det er nødvendigt. Vores lejevilkår blev markant forbedrede efter Morten kom ind over kontakten, og jeg kan absolut kun anbefale andre at benytte Talman Consult i forbindelse med at forhandle lejekontrakt, eller andre lejemåls relaterede opgaver, f.eks. søgning efter lejemål eller genforhandling af lejekontrakt. Helene Gram Kirkegaard, Psykologerne Boulevarden 16, Ålborg...

Anbefaling RED

Jeg har gennem mere end 15 år haft et professionelt samarbejde med Morten Talman i de positioner han har indtaget som udlejningsansvarlig i en række af Danmarks største virksomheder inden for ejendomsbranchen. Jeg har kun haft særdeles positive erfaringer fra samarbejdet, idet jeg oplever Morten Talman som en professionel samarbejdspartner, der har en stor viden om lejerrelaterede forhold og gode forhandlingsevner. Samtidig har Morten Talman et stort engagement, er hæderlig og ordholdende, og leverer altid det aftalte gennemarbejdet og til tiden. I forbindelse med Morten Talmans etablering af egen rådgivningsvirksomhed, kan jeg derfor kun give ham min bedste anbefaling. Bjarne Jensen, Statsaut....

Anbefaling Ungdommens Røde Kors

I forbindelse med at Ungdommens Røde Kors var vokset ud af vores eksisterende lejemål, kontaktede vi Talman Consult – Rådgivning til Erhvervslejere v/Morten Talman. Som non-profit og humanitær organisation har Ungdommens Røde Kors ikke ubegrænsede midler, og opgaven til Morten Talman lød på at finde et passende og fleksibelt lejemål i en velfungerende ejendom, primært i området København N og NV. Det var et samtidigt et krav, at ejendommen skulle være beliggende i nærheden af S-tog og gode busforbindelser og i cykelafstand fra det centrale København. På baggrund af vores ønsker og behov og et supplerende, grundigt interview fra Morten Talman, kunne vi udarbejde en egentlig kravspecifikation for vores nye domicil. Morten Talman fandt hurtigt en række relevante lejemål, som vi sammen med Morten Talman besigtigede en del af. Hurtigt stod det klart, at et af lejemålene skilte sig markant ud, da det kunne indrettes til vores formål, og samtidig var inden for den økonomiske ramme vi havde sat op. Ledelsen i URK besluttede, forudsat at vi kunne få de rigtige vilkår og indretning, at leje dette lejemål, og Morten Talman fik til opgave at få dette på plads med udlejer. I processen var der løbende behov for en sammenlignede vurdering, kvalitativ som økonomisk, af andre mulige lejemål. Disse vurderinger har været en stor hjælp til at træffe beslutninger på, da de præcist og overskueligt, oplistede plusser og minusser for de enkelte lejemål. I den efterfølgende dialog og forhandling med udlejer lykkedes det Morten Talman med vedholdenhed, professionalisme og god forhandlingsteknik at opnå særdeles fornuftige vilkår for det ønskede lejemål. Vi opnåede takket være Morten Talman store besparelser i...

Anbefaling Rapidis

I forbindelse med at Rapidis ApS ønskede at flytte til nye lejede lokaler, valgte jeg at indgå en aftale med Talman Consult – Rådgivning til Erhvervslejere v/Morten Talman. Jeg stillede Talman Consult den opgave, at finde og præsentere egnede lejemål for os i forhold til et snævert geografisk område, størrelse og en acceptabel leje. Vi ønskede samtidig at der skulle være adgang til bl.a. fælles kantine og gode p-forhold. Morten Talman spurgte nøje ind til vores krav, ønsker og behov, og fik på den måde nøje defineret en kravspecifikation, der dannede baggrund for den videre proces. Morten Talman fandt hurtigt mange relevante lejemål, hvoraf vil valgte at besigtige ca. 10 stk. Mange af disse blev hurtigt sorteret fra, og vi stod tilbage med 2-3 interessante muligheder. Et oplagt lejemål sorterede vi selv fra pga. pris, men Morten Talman fik os til at indgå i realitetsforhandlinger om dette, da han mente at der kunne opnås reduktion i lejen. Dette viste sig også at være tilfældet, i og med han efter et par dage fik en reduktion på omkring 30 % årligt i 5 år. Med dette udgangspunkt var beslutningen stort set taget, og Morten Talman forhandlede herefter en rigtig god, og økonomisk rentabel, lejekontrakt på plads for os. Morten Talman besidder en stor viden om og erfaring med lejelovgivning, lejekontrakter og branchekutyme, herunder hvilke lejevilkår man som lejer ikke bør acceptere, både omkring oplagte vilkår som leje, regulering og fraflytning, men specielt også om ”alt det andet”. Denne viden og erfaring har været afgørende for, at vi er endt med en lejekontrakt, hvor vores behov i videst mulig udstrækning er...

Anbefaling ProPerson

Jeg stod for at skulle finde et nyt lejemål, og blev anbefalet at benytte Talman Consult til at løse dette for mig. Først tænkte jeg at det var en unødvendig luksus, men jeg fandt hurtigt ud af at det var en helt nødvendig hjælp. Faktisk havde jeg ikke fundet den fine lokalemæssige løsning ProPerson nu har, uden Talman Consult. Morten Talman var dygtig til at spørge ind til og finde ud af hvad vi søgte og finde balancen mellem vores ønsker og pris. Han klarede det hele, fra et dygtigt interview af mig, over til en analyse af hvad jeg ønskede, for derefter at finde emner og sørge for, at jeg kunne komme ud og se lokalerne. Da vi havde fundet et godt lokale, tog han sig også af at forhandle kontrakten, hvor vi fik nogle vilkår og økonomiske fordele, som jeg aldrig selv ville have haft mulighed for, eller tid og overskud til at forhandle på plads. Morten Talman var god til at vejlede mig og han har en behagelig og helt til situationen passende måde at være på. Efterfølgende kan jeg se, at jeg slet ikke havde tid til at finde et ordentlig lokale og at jeg slet ikke have kunnet klare det uden Morten Talman. Jeg har været særdeles tilfreds med den hjælp og rådgivning jeg har fået af Talman Consult, og kan kun på det varmeste anbefale Morten Talman, som en helt nødvendig hjælp, både til små og store firmaet. Når man først har prøvet det en gang, så vender man tilbage næste gang der skal findes nyt lokale til firmaet. Erhvervspsykolog Jane Bruun, Administrerende...

Anbefaling Nordic Headhunting

Det at have indgået en aftale med Morten Talman er vel nok den bedste investering jeg nogensinde har gjort. Han er yderst professionel, en dygtig forhandler og har en enorm viden om lejeforhold. Vi har ikke selv erfaring med at forhandle lejeniveauer og skrue lejekontrakter sammen. Derfor hyrede vi Morten Talman som vores forhandler og det har vi ikke fortrudt. Vi stillede Morten to overordnede krav til en kommende lejekontrakt. Vi skulle have så meget fleksibilitet og likviditet som muligt omkring lejemålet. Efter svære forhandlinger med udlejer, som strakte sig over to uger, lykkedes det Morten på en venlig facon at lande en kontrakt, som vi finder er yderst attraktiv i forhold til udgangspunktet. Jeg vil til enhver tid anbefale andre at benytte Morten Talman – det kan helt sikkert betale sig. Steen Høybye Mortensen, Managing partner i Nordic...

Anbefaling Infor

Great Results, Expert, Good Value. Morten did a good job for our company Infor. He negotiated a new rent contract for us, downsizing of our rent space and also a better price for the space we like to keep. Well done!!! John Nijhuis, Facility Manager...

Anbefaling Sadolin Holbæk

Jeg fik kontakt til Morten Talman, da jeg gik i overvejelser om fremtiden for mit lejemål i Slotscentret. Efter min mening var lejen alt for høj, hvilket jeg hurtigt blev bekræftet i af Morten. Efter et møde i forretningen vendte Morten hurtigt tilbage med et forslag til forhandling, og kørte herefter forhandlingerne med udlejer. På mindre end 3 uger havde Morten forhandlet en løsning, der kun kan beskrives som et meget fint resultat der oversteg mine forventninger, som giver mig en stor besparelse fremadrettet og samtidig har sikret mig en stor fleksibilitet i mine lejevilkår. Jeg har kun ros til Morten Talman for det arbejde han har gjort for os. Han har grebet hele forløbet professionelt an, haft fuldstændig styr på forhandlingerne, og har hurtigt kunnet give mig svar eller forklaringer på de spørgsmål, jeg har haft. Morten har også løbende udarbejdet konsekvensberegninger af de forskellige løsninger der blev forhandlet, som har været en stor hjælp for mig i min beslutningsproces. Skal jeg en dag have et nyt lejemål, vil jeg ikke tøve med igen at kontakte Morten.   Jørgen Hansen, indehaver af Sadolin Farveland i...