Skal virksomheden flytte og har fundet sit nye lejemål, er der mange penge og ærgrelser at spare ved at forhandle sig frem til de mest optimale lejevilkår. I realiteten drejer det sig om at undgå faldgrupper og det der står mellem linjerne.

Vi har den viden og forhandlingserfaring der skal til, for at forhandle den gode lejekontrakt på plads.

Forhandlingsforløbet vil være som følger:

Vidste De at Erhvervslejeloven blev liberaliseret i 2000 og at der er indført en stor grad af aftalefrihed, og dermed også åbnet mulighed for, at den professionelle udlejer kan forhandle sig til bedre vilkår end tidligere!