Når virksomheden skal fraflytte sit lejemål, er der ofte en større eller mindre forpligtelse til at istandsætte lejemålet.

Selvom ordlyden i lejekontrakten synes klar og entydig, er der stadig mange faldgrupper, gråzoner og muligheder for fortolkning.

Derfor er rådgivning – og meget gerne inden lejemålet opsiges – om forpligtelser, afregning, udførelse og tidspunkt for fraflytning vigtig og kan spare virksomheden mange penge.

Talman Consult tilbyder:

  • Fastlæggelse af virksomhedens forpligtelser og vurdere best/worst case scenario
  • Indkaldelse af udlejer til forsyn af lejemålet og deltage heri
  • Vurdering af udlejers oplæg og forhandle vilkår som:

– Størrelse af forpligtelse
– Pris
– Hvem udfører
– Tidspunkt for fraflytning

  • Indhentning af alternativt tilbud hvis det skønnes nødvendigt
  • I samarbejde med virksomheden at forhandle endelig aftale på plads

Vidste De at mange lejere betaler dobbelt husleje i måske 1-2 måneder når de flytter? Med en forhandling med udlejer og planlægning kan, denne udgift ofte spares eller reduceres!