CASE: Genforhandlingssag om nedsættelse af husleje for kædebutik. Virksomheden har en række lejemål, og ønskede en besparelse på huslejerne.

Kunde: Kædeforretning indenfor maling med salg til erhverv (håndværkere)
Type: Større butikker, 200-500 m2, nogle med lager
Opgave: Gennemgang af lejekontrakt og vilkår, markedslejevurdering og genforhandling

Talman Consult havde tidligere hjulpet virksomheden, og man ønskede en samlet vurdering af mulighed for nedsættelse af husleje for 9 butikker, beliggende i hhv. Ålborg, Århus, Esbjerg, Odense, Roskilde, København F og N, Gladsaxe og Hillerød. For et enkelt af lejemålene ønskedes tillige en arealreduktion.

For hvert enkelt lejemål blev først udarbejdet et lease abstract, dvs. alle væsentlige vilkår blev beskrevet, og en vurdering af gældende markedsleje. Det konstateredes, at der var 3 lejemål, for hvilke en genforhandling ikke var mulig eller realistisk. Af de resterende 6 lejemål, var der ikke hjemmel til at kræve regulering i 2 af lejemålene, men det blev aftalt at forsøge en løsning alligevel. En del af de omhandlede lejemål blev besigtiget.

På baggrund af markedslejevurderingen udarbejdedes herefter et formelt krav i henhold til lovgivningens regler om nedsættelse af lejen.

Sagerne blev alle afsluttet med en nedsættelse af lejen samt en arealreduktion for det lejemål man ønskede reduceret. For flere lejemål opnåedes tillige en yderligere besparelse ved at lejen blev nedsat på varslingstidspunktet, i stedet for den i Erhvervslejelovgivningen beskrevne ratevise nedsættelse over 4 år.

*) For lejemål 5 og 6 blev alene en tidsbegrænset lejerabat opnået.

 For samtlige lejemål blev en ny, eller forlænget, uopsigelighedsperiode på 2-3 år for lejer aftalt.