Hvis det er udlejers forpligtelse, dvs. at det ikke er pålagt lejer(ne) i henhold til lejekontrakten, skal udlejer gøres skriftligt opmærksom, at der er arbejder, han i henhold til sine forpligtelser ikke opfylder. Afhængigt af arbejdernes omfang og vigtighed for lejerne, kan der trues med, og måske gennemføres, en delvis tilbageholdelse i huslejen.

Kontakt os hvis De ønsker en vurdering af Deres rettigheder.