Hvis det er udlejers forpligtelse at forestå snerydning i henhold til lejekontrakten, skal det udføres i henhold til gældende politivedtægt for området. Som lejer bør man hurtigst muligt gøre udlejer opmærksom på den manglende snerydning, og hvis det ikke bliver udført, kan det overvejes at politianmelde det.