Det er sædvane at det er udlejers forpligtelse, da der er tale om en sikring af ejendommen, men det vil fremgå af lejekontrakten.

Kontakt os hvis De ønsker en vurdering af Deres rettigheder.