Hvordan kan jeg få huslejen sat ned?

Under forudsætning af at lejeaftalen er indgået, eller sidste regulering er sket, for mere end 4 år siden, og væsentlighedskriteriet er opfyldt, kan lejer anlægge sag ved Boligretten. Dette er oftest tidskrævende, kræver involvering af en advokat og er dyrt.

Langt de fleste sager forhandles parterne imellem og oftest med et bedre resultat end der opnås ved domstolene.

Vi har stor erfaring og gode resultater med forhandlingsmæssige løsninger, og hjælper også gerne Deres virksomhed.

Kontakt os for en drøftelse af mulighederne og omkostninger