Når virksomheden skal fraflytte sit erhvervslejemål, opstår der mange spørgsmål, dels om istandsættelse, udgift hertil og udførelse. Et oftest overset problem er at lejemålet skal afleveres istandsat i henhold til lejekontrakten på ophørstidspunktet, og da der går tid til denne istandsættelse, skal virksomheden have 2 lejemål i en periode.

En fraflytning handler derfor ikke kun om at udføre og betale for istandsættelse – billigst muligt, men kræver tillige meget planlægning.

Det virksomheden derfor vigtigt at virksomheden tidligt i processen får fastlagt sin forpligtelse til istandsættelse, hvem der skal udføre den og hvornår.

Fastlæggelsen sker ved en granskning af de aftale vilkår for fraflytning, evt. et møde med udlejer 3-4 måneder før ophør (foreløbigt fraflytningssyn) og indhentelse af et eller flere tilbud på arbejderne. Dette sikrer at udgiften er kendt og i orden.

Normalt skal lejemålet afleveres i samme stand som det er modtaget på ophørstidspunktet. De fleste udlejere ser dog en fordel i at lejer i stedet for at udføre istandsættelsen, indbetaler et forhandlet kontantbeløb til udlejer, der herefter venter med at istandsætte til en ny lejers ønsker til indretning og istandsættelse kendes.

Dette giver lejer flere muligheder og fordele. Dels åbnes der for en forhandling om hvad der skal istandsættes og udgiften hertil, men det giver også mulighed for at undgå at skulle betale husleje 2 steder i en periode, da det oftest kan aftales, at lejer så kan blive boende indtil ophørsdatoen.

Vi har stor erfaring med at forhandle dette, og vil ofte kunne opnå besparelser på såvel istandsættelsen som på huslejen.

Vi anbefaler derfor at De kontakter os, hvis de står i en fraflytningssituation.