Det afhænger som udgangspunkt af lejekontraktens vilkår. Har De ikke afståelsesret, kan det dog oftest alligevel opnås ved en forhandling. Ved afståelse kan der være knyttet betingelser fra udlejers side til overtagende lejers økonomi og regulering af lejen.

Kontakt os hvis De ønsker en vurdering af Deres rettigheder.