Det afhænger som udgangspunkt af lejekontraktens vilkår. Har De ikke fremlejeret, kan det dog oftest alligevel opnås ved en forhandling. Ved fremleje kan der være knyttet betingelser fra udlejers side til hvor meget der må fremlejes og til hvilken leje.

Kontakt os hvis De ønsker en vurdering af Deres rettigheder.