Kan udlejer opsige mit lejemål hvis jeg får nedsat lejen?

Nej. Udlejers ret til at opsige en lejer kan kun ske i meget få situationer beskrevet i Erhvervslejeloven.