Skal De have et lejemål, tilbyder vi at forestå hele processen med at finde Deres nye lejemål med et minimum af indsats fra Deres side.

Processen vil være som følger:

 

Deres tidsforbrug begrænser sig til i samarbejde med Talman Consult at definere krav og ønsker til lejemål, ejendom og andre for Dem væsentlige parametre, beslutning om hvilke lejemål De ønsker at se, samt den endelige udvælgelse af lejemål der skal forhandles om.

Der beregnes som udgangspunkt honorar for udarbejdelse af behovsanalyse og forhandling af lejekontrakt, mens de øvrige processer kan udføres til reduceret pris eller uden beregning, afhængigt af omstændighederne.