Talman Consult er en rådgivningsvirksomhed, der med fokus på, og respekt for, kundernes særlige behov og ønsker, har som målsætning altid at opnå det bedst mulige resultat for kunderne.

Talman Consult ønsker at opbygge en nært og langvarigt samarbejde med kunderne, gennem troværdighed, kvalitet, integritet, viden og uafhængighed.

Da kundernes behov er meget forskellige, kan vores ydelser vælges enten som enkeltydelser eller som hele pakker.

Talman Consults kernekompetence er rådgivning om lejerforhold, lejevurdering og forhandling, samt søgning efter nyt lejemål til virksomheder. Vi tilbyder også at medvirke ved køb og salg af investeringsejendomme.

Talman Consult arbejder indenfor alle områder på markedet for erhvervsejendomme, og påtager os opgaver i hele Danmark.

Talman Consult har et bredt netværk i branchen, der omfatter de største ejendomsmæglere, projektudviklere, arkitekter og advokater, og kan således løse langt de fleste opgaver.

Morten Talman er uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i Århus i 1986.

Morten Talman har mere end 30 års erfaring med erhvervsejendomme og erhvervslejemål, heraf 24 år med administration, udlejning og forhandling, samt optimering, af erhvervsejendomme og erhvervslejemål, via ansættelser som afdelingschef i Nordea Ejendomme A/S, udlejningschef i PFA Ejendomme A/S og afdelingschef i Københavns Lufthavne A/S.

Morten Talman startede i 2010 Talman Consult Rådgivning til Erhvervslejere, og har siden alene arbejdet for at sikre erhvervslejeres rettigheder og bedst mulige lejevilkår.

Dette har givet en dybdegående indsigt i, og viden om, alle lejerrelaterede aspekter og faldgrupper, lejere kommer ud for i deres dialog og forhandling med udlejere.

Morten Talman har været ansvarlig for administration og udlejning af ejendomsporteføljer med en værdi på op til 12 mia. kr.

Morten Talman har gennemført udlejning af større lejemål og ejendomme til bl.a. Staten (Slots- og Ejendomsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, Skov og Naturstyrrelsen, Østre Landsret), Cowi, Leif Hansen – Rådgivende Ingeniører, Ernst & Young, Microsoft Danmark, Norpharma, Tryg, Regus og Skat.

Morten Talman

Telefon: +45 2921 0255
Mail: Morten@talman.dk