Erhvervslejelovgivningen er som enhver anden lovgivning meget kompleks, styret af paragraffer og domspraksis. Det er derfor vigtigt at rådgivningen tager udgangspunkt i at sikre Deres rettigheder i forhold til lovgivning og lejekontrakt.

Der er typisk tale om, eller behov for følgende typer af rådgivning.

Kontrol af aftalegrundlag

Deres lejekontrakt og dens vilkår gennemgås, herunder:

  • Tilbundsgående gennemgang af gældende lejekontrakts vilkår fra kontraktens ikrafttrædelse til d.d., herunder kontrol af korrekt opkrævet leje, deposita og reguleringer
  • Gennemgang af sidst modtaget varmeregnskab for opfyldelse af formkrav, rettidighed og afregning
  • Gennemgang af evt. øvrige forbrugs- og driftsregnskaber for opfyldelse af formkrav, rettidighed og afregning
  • Kontakt til udlejer med eventuelt krav om tilbagebetaling