Skal tæpper i erhvervs lejemål skiftes ved fraflytning – det afhænger som udgangspunkt af lejekontraktens vilkår, evt. andre supplerende aftaler og i hvilken stand tæpper er overtaget.

Udgangspunktet er, med mindre andet er aftalt, at lejemålet skal afleveres i samme stand som det er modtaget.

Er lejemålet overtaget med nye tæpper, vil det afhænge af parternes aftale og lejekontrakt, dvs. aftalen mellem lejer og udlejer. Som udgangspunkt vil lejer som oftest skulle skifte tæpperne ved sin fraflytning. Har virksomheden kun boet i lejemålet i en kortere årrække, kan der nogle gange ved en forhandling aftales, at lejer kun skal betale for en værdiforringelse.

Er lejemålet ikke med nye tæpper ved overtagelsen, i lejekontrakten oftest beskrevet som “overtaget som beset” kan udlejer ikke kræve at de skal skiftes, med mindre der – i særlige tilfælde – er tale om almindelig vedligeholdelse.

Udlejer er generelt ofte interesseret i at modtage penge for istandsættelsen, i stedet for at lejer selv udfører denne. Dette åbner mulighed for en forhandling med udlejer, og kan resultere i en besparelse for lejer med hensyn til tid og penge.

Vi anbefaler derfor at De kontakter os, hvis de står i en fraflytningssituation.