CASE: Udlejningssag – Kontorlejemål. Kunden, der er et medicinalfirma med 30 medarbejdere og 8 sælgere, ønskede at flytte til mere moderne, repræsentative og effektive lokaler.

Type: Kontor og arkiv, med fællesfaciliteter (kantine, mødelokaler og reception), i alt ca. 1.100 m2

Særlige krav: Grønne omgivelser, godt indeklima, indbydende ejendom, god offentlig transport og tæt på motorvej, i området Lyngby – Hørsholm

Kunden kontaktede Talman Consult efter anbefaling fra kundens netværk. Man ønskede at flytte til nye lejede lokaler, men havde ikke internt i virksomheden tid eller kompetence til selv at forestå dette, og ønskede professionel assistance til den samlede proces.

På baggrund af interview af ledelsen (4 personer) blev dennes ønsker og behov defineret og fastlagt. Det blev herefter besluttet, at samtlige medarbejdere skulle høres via spørgeskema, som jeg herefter udarbejdede, udsendte og behandlede. Efterfølgende udarbejdedes en samlet rapport, der dannede baggrund for søgeprocessen.

Følgende krav til lejemål blev defineret:

  •   Ønske til etablering af ny virksomhedskultur med større grad af Corporate Spirit
  •   Rekreative og grønne omgivelser, men tæt på motorvej uden støj
  •   Shared facilities, minimum kantine og mødelokaler
  •   Egen identitet i ejendom
  •   Godt indeklima pga. medarbejdere med astma og allergi
  •   Nordisk udtryk med glas og lyst træMarkedet og netværk blev afsøgt, hvilket resulterede i 12 emner, der i det store hele opfyldte kundens krav og ønsker. Heraf blev 9 udvalgt til besigtigelse, hvorefter feltet blev reduceret til 2 emner.Ud fra genbesigtigelser og modtagne oplæg til vilkår traf kunden beslutning om det ene emne, hvorefter udlejer udarbejder første indretningsforslag. Sideløbende hermed forhandles lejekontrakt.Lejers endelige krav til ombygning og istandsættelse/opgradering var meget omfattende og dyre. Henset hertil blev udbudslejen ikke forhandlet, men i stedet blev en startrabat på i alt 10 måneders leje opnået, tillige med at lejer ikke selv skulle bekoste eller finansiere dele af indretningsomkostningerne. Værdien af dette anslås til 4-6 måneders leje.Lejekontrakt om et lejemål på ca. 1.350 m2, der opfyldte alle de stillede kriterier, blev underskrevet 8 uger efter valg af lejemål, hvoraf en stor del af perioden gik til fastlæggelse af ombygningsprojekt.