Talman Consult tilbyder rådgivning til erhvervslejere i alle forhold vedr. lejekontrakter, lejemål og økonomi relateret hertil.

Vi ser et lejeforhold som en livscyklus, startende med at en virksomhed beslutter sig for et (nyt) lejemål, finder det og flytter ind, periode virksomheden bor i lejemålet og fraflytning.

Afhængigt af hvor i cyklus virksomheden befinder sig, er behovet for professionel rådgivning forskelligt.

At finde et nyt lejemål er meget tidskrævende og uoverskueligt, at forhandle lejekontrakt kræver indsigt i lejelovgivning og branchekutyme, at få lejen sat ned forudsætter kendskab til markedsleje og forhandlingsbare vilkår, sikring af udlejers opfyldelse af sine forpligtelser til vedligehold m.m. giver ofte store kontroverser, og ved fraflytning gælder det om ikke at komme til at betale for meget til istandsættelse.

Talman Consult kan hjælpe Deres virksomhed uanset hvor i cyklus De er.